Meist
MTÜ Evrika tegevuse idee
Evrika ühenduse loomise algajad on Žanna Bober ja Tatjana Pagaeva, kes tegutsesid Narva ja Narva-Jõesuu elanike aktiivsel kaasabil. MTÜ Evrika on loodud 28.11.2000. Organisatsiooni tegevus toimub peamiselt Ida-Virumaa piirilähedases regioonis, eriti Narvas.
Ühendus on loodud kaastundlike inimestele, kes pole ükskõiksed ühiskonnas toimuvad kataklüsmide üle.
Esialgselt loodi organisatsiooni aktiivse tegevuse kultuuriürituste valdkonnas jaoks. Kuid
organisatsiooni esindajad, kes tegutsevad omandatud kogemuse toetudes ja MTÜ Evrika põhikirja järgi, tulid kokkuvõttele, et elukvaliteedi tõstmiseks on vajalik kompleksne lähenemine. Sellepärast oli vastuvõtud organisatsiooni tegevusvaldkonna laiendamise otsus. Nii pandi MTÜ Evrika põhikirja sisse organisatsiooni tegevuste ülesannete muutusi ja selle tõttu organisatsioon tegutseb, et aidata ja toetada kõiki inimkategooriaid, kellel on rasked ja ebaselged psühholoogilised asjaolud, nii individuaalselt, kui ka grupi, kes on ühendatud ühe olukorraga (perekond, kollektiiv) kaudu. Võimalusel osaleb organisatsioon kultuurivaldkonnas.
Organisatsiooni saavutused:
- 2002. aastal sai organisatsioon tänukirja Sotsiaalministeeriumi käest projektis „Pere ja kool“ hea juhtimise ja finantsilise aruanne eest.
- 2009. aastal sai organisatsioon tänukirja rahvusvahelises kultuuriprojektis, mis on seotud kunsti ja kunstiteoste populariseerumisega, aktiivse osalemise eest.
- 2014. aastal oli MTÜ Evrika üks parematest organisatsioonidest oma suure panuse pärast (Ida-Virumaa aasta kodanikuühenduste tunnustamine 2014).
- 2015. aastal sai organisatsioon auhinda piirilähedase koostöö programmis EstLatRus hea juhtimise ja projekti „Koos aidates elada“ finantsilise aruanne eest (“Reduction of social consequences of an HIV spread in Estonia and Leningradskaya oblast of Russia”).
Meie missioon on
Parandada sotsiookultuurse elu kvaliteedi meie aktiivse osalemise abil.
Soodustada erinevate rahvuste suhtlemist.
Arendada sõbralike sidemeid teiste riikidega välissuhtlemise kaudu selleks, et pakkuda Eesti elanikkudele kultuurset ja sotsiaalset toetust .
Meie eesmärgid
• Aidata erinevatest rahvustest inimesi suhelda, arendada suhteid Eestiga ja üldsusega (integratsioon Eesti ühiskonda); samuti sõbralike suhete arendamine teiste maadega läbi välissuhete ning demokraatliku osaluse printsiipidega.
• Edasi areneda ja tutvustada MTÜ tegevust teistes kohtades Eestis ja Euroopas.
• Pere ja ühiskonna tähenduse tugevdamine;
• Inimeste elu kvaliteedi parandamine adaptsiooni, sotsialiseerimise ja resotsialiseerimise abil;
• Elanikkonna puhkuse ja vaba aja korraldamine ja läbiviimine;
• Spordi-ja kontserdiürituste korraldamine ja läbiviimine;
• Laste ja noorte puhkekohtade ja ürituste korraldamine;
• Kultuuritasete tõstmine tänu hariduslike ürituste läbiviimisele:
• Rahvusvaheliste seminaride, sümpoosionide ja kollokviumide läbiviimine;
• Õppe- ja metoodikakirjanduse ja brošüüride ettevalmistamine ja väljaandmine;
• Aktiivne koostöö kohalike ja välismaiste organisatsioonidega, riigi-ja munitsipaalasutuste ja eraisikutega;
• Sarnaste eesmärkodega organisatsioonide tegevuse vahetalitus;
• Teadus-, uurimis-,vahendus-,esindamis-, informatsiooni, abinõu-, reklaami- ja koolitusteenuste osutamine Eesti ja teiste riikide isikutele;
• Erinevate reklaamiteenuste osutamine elanikele, sealhulgas: välisreklaam, massimeedia allikate reklaam, postireklaam;
• Suveniiride ja teiste reklaamimaterjalide valmistamine;
• Uute projektide loomine, mis vastavad ühingute tegevuse eesmärkidele.
• Ühingul on õigus osutada muid teenuseid, mis vastavad ühingu eesmärkidele ja on lubatud seaduse kohaselt

Strateegiline suund:
Töö aluseks on koostöö kohalike, riiklike ja rahvuvaheliste struktuuridega, ühiskondlike ja kaubanduslike organisatsioonidega profesioonaalse spetsialistide, kes tegelevad antud küsimustega, lähenemise baasil.
Tulevikus kavatseme täiustada Evrika ühenduse organisatsioonilisi oskusi ja laiendada aktiivseid tegevusalu sotsiokultuurses valdkonnas.
Strateegiline suund
Töö aluseks on koostöö kohalike, riiklike ja rahvuvaheliste struktuuridega, ühiskondlike ja kaubanduslike organisatsioonidega profesioonaalse spetsialistide, kes tegelevad antud küsimustega, lähenemise baasil.
Tulevikus kavatseme täiustada Evrika ühenduse organisatsioonilisi oskusi ja laiendada aktiivseid tegevusalu sotsiokultuurses valdkonnas.
Meie printsiibid
MTÜ Evrika on valmis positiivsete kontaktideks ja on avatud kõikide koostöö liikide, mis ei käi vastu organisatsiooni eesmärkidega, jaoks.
+372 58519007

+372 54576747
Narva - Vabaduse 20

Jõhvi - Sompa 5a
evrikaproject@gmail.com
Made on
Tilda